Beta 6.15, czy to oznacza ciążę biochemiczną, czy obumarcie jednego zarodka?

Miałam transfer 2 3dniowych zarodków klasy A, w 9dpt beta 6.33. W 11dpt beta 6.15? Czy to oznacza ciążę biochemiczną, czy obumarcie jednego zarodka?

Normy stężenia beta hCG są różne dla różnych laboratoriów przeprowadzających analizy (najczęściej za wartości wskazujące na ciążę po transferze uznaje się wartość powyżej 5 mIU/ml). Proszę dla pewności powtórnie oznaczyć poziom hCG po upływie 48. godzin od chwili wykonania pierwszego badania - początkowo za prawidłowy przyrost hCG uznaje się wartości zwiększające się o minimum 66% w ciągu 48 godzin i o 114% w ciągu 72 godzin. Brak przyrostu świadczy o ciąży biochemicznej.

Embriolog nOvum

Powrót do forum