Co jest powodem odłożenia transferu na kolejny cykl?

Co jest powodem odłożenia transferu na kolejny cykl? Lekarz, który mnie prowadzi po punkcji oświadczył mi, że będę musiała poczekać do kolejnego cyklu, gdyż wynik estradiolu wynosił u mnie 2999. Podobno przy takim wysokim wyniku zarodek nie miałby szansy na zagnieżdżenie. Czy to faktycznie jest zgodne z prawdą?

Nie podała Pani jednostek w jakich mierzony był estradiol. Jeśli były to pg/ml, to poziom estradiolu był wysoki i powodem odroczenia transferu było prawdopodobnie przede wszystkim ryzyko przestymulowania jajników (OHSS). Dodatkowym powodem mogło być przeświadczenie, że zbyt wysoki poziom estradiolu może mieć negatywny wpływ na podatność śluzówki macicy na zagnieżdżenie się w niej zarodka.

Embriolog nOvum

Powrót do forum