Czy blastocysta 4CC 6-dniowa jest dobrej jakości?

Czy blastocysta 4CC 6-dniowa jest dobrej jakości?
Modelowy zarodek osiąga stadium blastocysty w piątej dobie po zapłodnieniu, ale niektóre embriony potrzebują nieco więcej czasu na osiągnięcie tego stadium – niekiedy nawet hodowla bywa wydłużona do siódmej doby po zapłodnieniu. Osiągnięcie przez zarodek stadium blastocysty później niż w piątej dobie po zapłodnieniu nie przekreśla jego szans na zapoczątkowanie ciąży. W Novum uzyskiwaliśmy ciąże z zarodków, które stadium blastocysty osiągnęły później niż w piątej dobie; np. skuteczność kriotransferów dla blastocyst 6-dniowych w 2014 roku wynosiła 26% (ciąża na transfer). Niektóre badania sugerują , że najważniejsze dla oceny blastocysty i rokowania co do szansy na jej zagnieżdżenie jest stopień rozprężenia (oznaczany liczbą - w tym wypadku dobry - 4) niż oznaczenia literowe oceniające węzeł zarodkowy i trofektoderm.

Embriolog nOvum

Powrót do forum