Czy dodatni antygen jajnika zmniejsza szanse powodzenia in vitro?

Czy dodatni antygen jajnika zmniejsza szanse powodzenia in vitro?

Przeciwciała przeciwjajnikowe (ang.antioavarian antibodies, AOA) uszkadzają tkanki jajnika, są skierowane przeciw strukturom komórki jajowej, komórkom ziarnistym, otoczce przejrzystej, ciałku żółtemu. Podejrzewa się, że powodują przedwczesne wygasanie czynności jajników na drodze immunologicznej. Jednak wielu badaczy zaznacza, że istotna jest metoda oznaczania przeciwciał i bardzo ważne jest, aby test był nie tylko czuły, ale i specyficzny.O interpretację dodatniego wyniku przeciwciał należy poprosić lekarza zlecającego badanie; nie jest to badanie rutynowe w diagnostyce niepłodności.

Embriolog nOvum

Powrót do forum