Czy dodatni wynik bety może być pozostałością po podanym leku przed punkcją?

5.11 miałam embriotransfer 5-dniowej blastocysty klasy 4ab. Jestem po 1 weryfikacji hormonów w 3 dpt, które wyglądają następująco: beta 1.9; estradiol 1292; progesteron 17.56. Czy dodatni wynik bety może być pozostałością po podanym leku przed punkcją (dodam, że minęło 11 dni od podania leku w 3dpt), czy może wskazywać na rozpoczęcie zagnieżdżenia?

By uzyskać wiarygodny wynik, należy oznaczyć poziomhCGpo upływie 10. – 12. dni po transferze rozwiniętej blastocysty.

Embriolog nOvum

Powrót do forum