Czy dodatnie przeciwciała jądrowe ANA i ich wysoki poziom w ciąży jest wskazaniem do stosowania preparatów heparyny w ciąży?

Czy dodatnie przeciwciała jądrowe ANA i ich wysoki poziom w ciąży jest wskazaniem do stosowania preparatów heparyny w ciąży?

Proszę zwrócić się do lekarza zlecającego Pani to badanie, aby ustalił postępowanie w ciąży. Postępowanie to zależy od wielu czynników, między innymi wywiadu i objawów klinicznych. Interpretacja samego wyniku poziomu przeciwciał może być trudna. Istnieją również wątpliwości co do wartości diagnostycznej pojedynczego wyniku badania bez współistnienia odchyleń w innych badaniach czy objawów.

Embriolog nOvum
Powrót do forum