Czy klinika Novum ma do zaproponowania coś więcej dla trudnych pacjentów?

Czy klinika Novum ma do zaproponowania coś więcej dla trudnych pacjentów? Jestem po dwóch nieudanych IN VITRO bez mrozaczków. Mój problem wynika z niskiego AMH 0.6 i słabych jakościowo zarodków.

W przypadku pacjentek z niską rezerwą jajnikową, stosowane są różnego rodzaju protokoły krótkie. Obecnie najczęściej w Novum stosujemy protokół z antagonistą, czasem nieco zmodyfikowany dodaniem antyestrogenów lubpodaniem estrogenów w drugiej połowie poprzedzającego właściwą stymulację cyklu. Czasem, gdy te nie przynoszą spodziewanego efektu, stosujemy krótkie protokoły z agonistą. Dobór odpowiedniej stymulacji jest poprzedzony nie tylko badaniemAMH, ale równieżFSHw 2. – 3. dc, badaniem USG we wczesnej fazie folikularnej z określeniem ilości drobnych pęcherzyków w jajniku, brana jest pod uwagę także odpowiedź na poprzednie stymulacje. Dobór odpowiedniej stymulacji, szczególnie w tak trudnych przypadkach, musi być indywidualny. Bardzo dużą rolę dogrywa wiek pacjentki. Gdy słaba odpowiedź na stymulację wynika z zaawansowanego wieku kobiety nie zawsze można pomóc. . Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej konsultacji po dwóch nieudanych próbach in vitro u dr. Lewandowskiego:

http://www.novum.com.pl/pl/nowosci/dr-piotr-lewandowski-zaprasza-na-bezplatne-konsultacje/

Embriolog nOvum

Powrót do forum