Czy mając zrosty wewnątrzmaciczne mam jeszcze szansę na zajście w ciążę?

Czy mając zrosty wewnątrzmaciczne mam jeszcze szansę na zajście w ciążę?

Ogólnie istnienie przeszkód w macicy może być przyczyną niepowodzeń przeprowadzonych transferów. Usunięcie w czasie histeroskopii zrostów zwiększa skuteczność zastosowanych następnie terapii niepłodności. Ważne, aby do transferu podejść w miarę szybko po ich usunięciu, choć należy się przy tym kierować opinią lekarza, który zabieg ich usunięcia wykonywał.

Embriolog nOvum

Powrót do forum