Czy można transferować dwie blastocysty razem?

Czy można transferować dwie blastocysty razem?
W Novum unikamy transferów dwóch zarodków, zwłaszcza tych, które osiągnęły stadium (rozprężonej) blastocysty, aby uniknąć ciąży mnogiej. Ta decyzja jest zależna od wielu czynników; m.in. wieku pacjentki i liczby nieudanych transferów. Musi Pani przedyskutować tę kwestię z lekarzem prowadzącym.

Embriolog nOvum

Powrót do forum