Czy można współżyć po transferze mrożonki w cyklu naturalnym?

Czy można współżyć po transferze mrożonki w cyklu naturalnym?

W 2000 roku opublikowano o czasopiśmie „Human Reproduction” artykuł dotyczący wpływu odbywania stosunków płciowych po embriotransferach na uzyskanie ciąż powstałych w wyniku zapłodnienia pozaustrojowego oraz na ich przebieg. Pacjentki, u których wykonano embriotransfer podzielono na dwie grupy – panie z jednej grupy współżyły po zabiegu, z drugiej – zachowywały wstrzemięźliwość. Nie zanotowano istotnej różnicy pomiędzy obiema grupami w kontekście implantacji zarodków, jednak u pacjentek, które po transferze współżyły stwierdzano mniej wczesnych poronień. Pojawiło się jeszcze klika dodatkowych prac które donosiły o pozytywnym wpływie współżycia tuz po transferze na tej podstawie można więc przypuszczać, że męskie nasienie wywołuje korzystny efekt na implantację i zajście w ciążę. Jeśliwięc współżycie nie wywołuje nadmiernych odczuwalnych skurczów macicy nie jestono przeciwwskazane,a w niektórych sytuacjach nawet wskazane. Proszę jednak pamiętać,że jeśli kriotransfer był wykonywany w cyklu owulacyjnym,może dojść jednocześnie do naturalnej koncepcji i ciążymnogiej.

Embriolog nOvum

Powrót do forum