Czy przeszłam już, czy może aktualnie choruję na toksoplazmozę?

Mam pytanie odnośnie do badań, które zlecane są do in vitro,m.in. badanie z krwi na przeciwciała toxoplazmozy IgG – obecne - 69,700IU/ml, IgM - obecne - 1,31. Czy moje wyniki są dobre - czy przeszłam juz ta chorobę i mam w sobie przeciwciała, czy obecnie choruję?

Przeciwciała IgG świadczą o przebytym zakażeniu, a IgM wytwarzane są jako pierwsza odpowiedź na zakażenie i świadczą o świeżym zakażeniu, wtedy kiedy poziom IgG jeszcze się nie zdążył wzrosnąć. Jeśli przeciwciała IgG są dodatnie, a IgM ujemne, to nie ma powodu do niepokoju i doin vitromożna podchodzić. Jeśli obie klasy są dodatnie, to ponownie wykonuje się oznaczenie przeciwciał IgG iIgM (również IgA iIgE), adodatkowo oznacza się tzw. awidność przeciwciał klasy IgG (jeśli jest to możliwe). Ogólnie rzecz biorąc wysoka awidność świadczy ozakażeniu nabytym co najmniej 12–16 tygodni wcześniej i nie ma przeciwwskazań do podchodzenia doin vitro. Jeśli sytuacja jest inna, jest ona wskazaniem do odroczenia stymulacji hormonalnej do czasu ostatecznego wyjaśnienia sytuacji lub nabycia odporności. Ostateczną decyzję w tej sprawie powinien podjąć Pani lekarz prowadzący.

Embriolog nOvum

Powrót do forum