Czy przy niskim poziomie bHCG, mimo przyrostu mieszczącego się w normach, często dochodzi do obumarcia ciąży?

Jestem 8dpt moja bHCG wynosi 30. Czy to nie za niski poziom jak na ten dzień? Miałam transferowana blastocystę 4AA. Wiem, że liczy się przyrost, ale czy są jakieś normy, które mówią o szansie powodzenia? Analizując wyniki różnych osób widzę, że przy niskim poziomie bHCG, mimo przyrostu mieszczącego sie w normach, często dochodzi do obumarcia ciąży ok. 7-9tc.

Istotniejszy od wartości liczbowej jest prawidłowy przyrost beta hCG i to w oparciu o niego można prognozować rozwój ciąży. Normy stężenia beta hCG są różne dla różnych laboratoriów przeprowadzających analizy (najczęściej za wartości wskazujące na ciążę po transferze uznaje się wartość powyżej 5 mIU/ml). Zazwyczaj poziom hormonu betahCGw ciąży pojedynczej po podaniu dobrze rozwiniętej blastocysty jest dużo wyższy niż oznaczany w tym samy dniu, ale po transferach zarodków we wcześniejszych stadiach rozwojowych. Wartości bezwzględne są bardzo różne, zależne od dnia oznaczenia po transferze, stadium rozwoju zarodka podczas transferu itd. Jest wiele prac prognozujących rozwój ciąży w zależności od wartości bezwzględnej hormonu beta hCG oznaczanego w określonym dniu po transferze zarodka. Np. Bjercke et al [Bjercke S, Tanbo T, Dale PO, Morkrid L, Abyholm T. Human chorionicgonadotrophinconcentrations in earlypregnancyafter in-vitro fertilization.Hum Reprod.1999;14(6):1642–1646] zauważył, że ciąże, w których poziom beta hCG wynosił więcej niż 55 IU/L w 12. dniu po transferze mają 90% szans na kontynuację. Z koleiOchsenkühn R. (Acta ObstetGynecolScand.2009;88(12):1382-8. doi: 10.3109/00016340903322743. Predictivevalue of early serum beta-hCGlevelsafter single blastocyst transfer.Ochsenkühn R1,Arzberger A,von Schönfeldt V,Engel J,Thaler CJ,Noss U.) stwierdził, że poziom beta hCG powyżej 15 mIU/mL, 80 mIU/mLi 1500 mIU/mLw 11., 14. i 21. dniu po pobraniu komórek jajowych, odpowiednio w 89%, 93% i92% przypadków rokuje dobrze, co do dalszego rozwoju ciąży.

Embriolog nOvum

Powrót do forum