Czy w ministerialnym programie in vitro można wykonać dodatkowe badania np. histeroskopię lub scratching?

Czy w ministerialnym programie in vitro można wykonać dodatkowe badania np. histeroskopię lub scratching? Często podczas histeroskopii robi się też scratching (z tego co wyczytałam w literaturze). Pytanie swe kieruję tym, iż natknęłam się na forum ze sprzecznymi informacjami.
Cytuję pytanie i odpowiedź X: Czy w ministerialnym programie in vitro (dwie nieudane próby) histeroskopia jest zabiegiem refundowanym? Obecnie mam zamrożone 3 blastocysty i czy należy wykonać histeroskopię przed podaniem mrożonych zarodków, czy raczej po zakończeniu drugiego pełnego programu.
Histeroskopię, przy istnieniu wskazań i skierowania od lekarza, można wykonać będąc w programie. Jest to jednak procedura dodatkowa, nie objęta programem refundacyjnym i można ją wykonać albo w miejscu gdzie można ją zrobić bezpłatnie na NFZ, albo w wybranym ośrodku komercyjnym odpłatnie. Zabieg histeroskopii warto wykonać przed najbliższym transferem.
Cytuję pytanie i odpowiedź Y: Czy mogę zrobić scratching, jeżeli mam zarodki z programu refundowanego przez MZ?
Jako pacjentka zakwalifikowana do programu refundacyjnego nie może Pani przystępować do odpłatnych zabiegów ściśle związanych z zapłodnieniem in vitro, a nieujętych w programie refundacyjnym u wybranego przez siebie realizatora programu.

Odpowiedzi na zadane pytania nie wykluczają się wzajemnie – w obydwu zaznaczono, że zabiegów tych nie można wykonać w ramach refundacji, to znaczy, że nie zostaną one sfinansowane przez MZ – histeroskopię można wykonać albo na własny koszt albo w ramach kontraktu z NFZ-tem. Ministerstwo Zdrowia dopuszcza wykonanie koniecznych i rekomendowanych badań diagnostycznych lub zabiegów nieobjętych finansowaniem w ramach programu refundacyjnego albo w ramach NFZ-tu, albo można finansować je z własnych środków. Podkreślić należy słowa koniecznych i rekomendowanych. Tzw. scratching nie jest zabiegiem diagnostycznym. Można go wykonać w trakcie histeroskopii, można wykonać jako samodzielny zabieg, natomiast konieczność jego wykonania jest dyskusyjna. Istnieją doniesienia, że po nieudanych próbach in vitro scratching może zwiększyć szanse na ciążę, jednak zabiegu tego nie ma jeszcze w żadnych rekomendacjach ani PTMR, ani PTG. Poza tym scratching jest związany ściśle z zabiegiem in vitro. Nie wykonuje się go w żadnym innym celu niż hipotetyczne zwiększenie szansy na zagnieżdżenia zarodka przy kolejnym zabiegu in vitro. A więc zgodnie z założeniem programu MZ powinien być, tak jak cały zabieg in vitro, objęty refundacją. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że jest zabiegiem eksperymentalnym, inwazyjnym i nie ma go w rekomendacjach PTG i PTMR według naszego rozumienia zasad MZ nie powinien być wykonywany w ramach programu refundacyjnego.

Embriolog nOvum

Powrót do forum