Czy wszystkie blastocysty, które przeszły zamrażanie, mają grubszą otoczkę i jest wskazanie do jej nacięcia?

Czy wszystkie blastocysty, które przeszły zamrażanie, mają grubszą otoczkę i jest wskazanie do jej nacięcia? Czy grubość takiej otoczki jest większa u słabszych blastocyst np. 2AB lub 2BB niż u bardziej rozwiniętych jak 5AB, 4AA?

Wraz z rozwojem blastocysty jej otoczka cienieje – blastocysty sklasyfikowane jako „4-ki” mają już bardzo cienką otoczkę, „5-tki” – to wykluwające się z osłonki zarodki, zaś w przypadku „6-tek” zarodek znajduje się w całości poza otoczką.

Assisted hatching(AH) wykonuje się, by wspomóc proces uwolnienia się, czyli tzw. „wykluwania się”, zarodka z otaczającej go otoczki przejrzystej przed zagnieżdżeniem się w macicy. Historycznymi już wskazaniami do rozważenia laserowego nacięcia otoczki przejrzystej były: wiek pacjentki powyżej 39. lat, zwiększony poziomFSHoznaczonego w 1. – 3. dniu cyklu, ponadprzeciętnie gruba otoczka, kilkukrotne niepowodzenie zagnieżdżania się zarodków. Analiza Cochranowska 31. randomizowanych prac nie potwierdziła większej liczby ciąż poassisted hatching przy powyższych wskazaniach. Nieznacznie i nieznacząco statystycznie więcej ciąż uzyskano sytuacjach, w których u pacjentki odnotowano kilka nieudanych transferów w przeszłości. Nie miało to jednak wpływu na liczbę urodzeń po zabieguin vitro. Ostatnie (2014r.) zalecenia amerykańskiego towarzystwa medycyny rozrodu (ASRM) stwierdzają, że dotychczasowe prace potwierdzają nieznaczny wzrost liczby ciąż klinicznych u słabo rokujących na ciążę pacjentek, w tym tych po uprzednich niepowodzeniach w zabiegachIVF. Dotychczasowe dane nie potwierdzają jednak zwiększonych liczb urodzeń po zastosowaniuAHprzy tych wskazaniach. Dlatego też nie rekomenduje się rutynowego stosowaniaAHpodczas proceduryIVF, a korzyści z zastosowaniaAHu słabo rokujących pacjentek po nieudanych poprzednich zabiegachIVF muszą zostać jeszcze potwierdzone.

Nacinanie otoczek w dobrze rozprężonej blastocyście 4 jest technicznie utrudnione, ponieważ zarodek ściśle przylega do otoczki, jest to możliwe, ale po spełnieniu dodatkowych warunków (np. fizjologiczne obkurczenie się blastocysty). Blastocysta 5 już się zaczęła z otoczki uwalniać („wykluwać”), więc dodatkowe nacinanie jej otoczki musi być podyktowane dodatkowymi wskazaniami, o których powinien poinformować Panią embriolog lub lekarz podejmujący taką decyzję. W blastocystach 2 otoczki mogą być czasami grubsze. Zależy to od indywidualnych cech zarodków.

Embriolog nOvum

Powrót do forum