Czy wszystkie zarodki hodowane do 5. doby mają postać blastocysty?

Czy wszystkie zarodki hodowane do 5. doby mają postać blastocysty? Jak to wygląda w praktyce? Czy może być tak, że zarodek w 5. dobie nie jest blastocystą, a jest mrożony? I jakie zarodki mrozi się w refundowanym programie in vitro? Czy wszystkie przeżywają rozmrożenie? Jaka jest skuteczność krio?

Program ministerialny zakłada mrożenie jedynie tych zarodków, które w warunkachin vitro osiągnęły stadium blastocysty. Statystycznie do stadium blastocysty dohodwuje się 50 – 60% uzyskanych zarodów. Zazwyczaj zarodki osiągają to stadium w piątej dobie po zapłodnieniu, niekiedy jednak zdarza się, że opóźnione embriony blastocystami stają się później, np. w szóstej dobie, i takie zarodki, również mogą zostać zamrożone. Zarodki, które do 7-mej doby po zapłodnieniu nie osiągnęły stadium blastocysty, zaczynają samoistnie obumierać.Skuteczność kriotransferów jest różna dla różnych placówek przeprowadzających zabiegi. W 2013 roku w nOvum skuteczność kriotransferów wynosiła 31%.

Embriolog nOvum

Powrót do forum