Czy wybranie prawidłowo zbudowanych plemników gwarantuje wybór plemników bez fragmentacji DNA?

Mąż ma 0 % prawidłowo zbudowanych plemników, 81 % z wadami główki, przy dwóch procedurach zarodki obumierały po 3 dobie (ja mam endometriozę IV stopnia), zlecono nam badanie fragmentacji DNA plemników. Wcześniej mieliśmy IMSI. Czy wybranie prawidłowo zbudowanych plemników gwarantuje wybór plemników bez fragmentacji DNA?
Pomocne w Państwa przypadku może być dodatkowo zastosowanie techniki MACS (dostępnej w nOvum). W wyniku sortowania magnetycznego plemników (ang. magnethic activated cell sorting, MACS) otrzymujemy wyselekcjonowane plemniki ze zmniejszoną o ok. 25% fragmentacją DNA. Dzięki temu wykorzystywane może być jedynie nasienie charakteryzujące się zwiększonym odsetkiem plemników z prawidłowym DNA, a zmniejszonym odsetkiem z uszkodzonym, z cechami apoptozy, co może skutkować wyższym potencjałem zapładniającym. Metodą MACS można przygotowywać zarówno nasienie świeże, jak i mrożone.

Embriolog nOvum

Powrót do forum