Czy wynik testu LHRH oznacza, że z dużym prawdopodobieństwem przysadka (FSH i LH) zareaguje taką samą odpowiedzią na stymulację w celu uzyskania ciąży?

Czy wynik testu LHRH oznacza, że z dużym prawdopodobieństwem przysadka (FSH i LH) zareaguje taką samą odpowiedzią na stymulację w celu uzyskania ciąży?

Test LHRH służy do oceny czynnościowej rezerwy hormonalnej przysadki. Jeśli ma Pani w planach starania o ciążę metodą zapłodnienia pozaustrojowego, warto oznaczyć stężenie AMH, bowiem na podstawie poziomutego hormonumożna przewidywać odpowiedź organizmu pacjentki na ewentualną stymulację hormonalną; rezerwę jajnikową można również ocenić na podstawie innych parametrów - poziomu FSH we krwi oraz oceny ilości pęcherzyków antralnych w USG na początku cyklu.

Embriolog nOvum

Powrót do forum