ICSI a ICSI + IVF

W najbliższym czasie podchodzimy z żoną do procedury in vitro. Proszę o wskazanie różnicy pomiędzy: zapłodnienie komórek ICSI i hodowla zarodków (co będzie miało miejsce w naszym przypadku) od zapłodnienie komórek IVF+ICSI i hodowla zarodków. Niestety zapomnieliśmy zapytać lekarza prowadzącego.

Procedura IVF+ICSI oznacza łączenie dwóch metod zapłodnienia – część oocytów jest poddawana zapłodnieniu metodą klasycznego IVF–u, możliwa jeśli są dobre parametry nasienia, ale istnieje obawa, że mimo to nie zapłodnią komórek jajowych, a część metodą mikroniekcji – czyli wstrzyknięcia plemnika do komórki jajowej . W przypadku ICSI – wszystkie komórki są zapładniane metodą mikroiniekcji. Połączenie dwóch metod jest możliwe, jeśli jest odpowiednio dużo komórek jajowych, które można podzielić na dwie grupy. Dają dodatkową informację diagnostyczną na ewentualne przyszłe działania, pozwala także z większym bezpieczeństwem zastosować klasyczny IVF (plemniki same wnikają do komórek jajowych), o którym się sądzi, że może mieć większą skuteczność w sytuacji, w której jego zastosowania jest możliwe (prawidłowe parametry nasienia).

Embriolog nOvum

Powrót do forum