Interpretacja wyniku badania nasienia

Od roku staramy się z narzeczonym o dziecko.

Parter zrobił badania nasienia i bardzo proszę o interpretację tych wyników:
Upłynnienie:10
Objętość (ml): 1,00
pH: 8,40
Barwa: mleczno-szara
Lepkość: zwiększona
Aglutynacja (stopień): brak
Agregacja: brak
Koncentracja plemników (mln/ml): 75,05
Całkowita liczba plemników w ejakulacie (mln): 75,05
Ruch postępowy: (PR)(%): 23,76
Ruch całkowity (PR NP%): 45,05
Brak ruchu (%): 54,95
Plemniki żywe (%): 87
Plemniki o prawidłowej budowie(%): 8,00
Plemniki o nieprawidłowej budowie(%):92 Niepr. główki:84
Niepr. przywieszki cytoplazmatyczne(%):0 Niepr. witki: 2
Koncentracja komórek okrągłych (mln/ml): 10
Koncent. leukocytów per,- dodatnich: 10
Plemniki ruchliwe z przyłączoną granulką: 16

Światowa Organizacja Zdrowia(ang. WHO) znacznie obniżyła ostatnio zakres wartości referencyjnych dla badanych próbek nasienia – normą jest aktualnie 15 milionów plemników w 1 ml nasienia, ogół ruchomych plemników na poziomie minimum 40% oraz minimum 4% plemników o prawidłowej budowie morfologicznej, zatem parametry nasienia Pani partnera mieszczą się w aktualnie obowiązujących normach.

Embriolog nOvum

Powrót do forum