Jak długo czeka się na wyniki badań bakteryjnych?

Jak długo czeka się na wyniki badań bakteryjnych, tzn. posiew z kanału szyjki macicy i posiew ze sklepienia pochwy?

Na wspomniane przez Panią wyniki czas oczekiwania wynosi 3 – 4 dni.

Embriolog nOvum

Powrót do forum