Po co jest i kiedy robić badanie komórek NK natural killer?

Po co jest i kiedy robić badanie komórek NK natural killer?

Diagnostyka i terapia immunologiczna, w trakcie której jest zlecane między innymi badanie komórek natural killers NK, nie jest rekomendowana przy nawracających niepowodzeniach w implantacji (zagnieżdżaniu zarodków) ani przez Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu, ani przez Sekcję Płodności i Niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, nie ma bowiem ewidentnych dowodów medycznych na to, że takie działania zwiększają szansę na ciążę w kolejnych próbachin vitro.

Embriolog nOvum

Powrót do forum