Przyjmowanie Visanne i DHEA

Jestem po nieudanym ICSI i za 4 cykle planujemy z mężem kolejne podejście. Przez 3 cykle chciałabym przyjmować Visanne (choruje na endometriozę IV stopnia), a ponieważ mam niskie AMH, chciałabym równolegle przyjmować DHEA. Czy połączenie tych 2 leków jest możliwe, czy one wzajemnie wykluczają swoje działanie? Czy Visanne może obniżyć rezerwę jajnikową?

Visanne nie obniża rezerwy jajnikowej, może ją obniżać upływający czas, dlatego nie należy przedłużać starań. Leczenie lekami endometriozy nie wpływa na skuteczność in vitro. Nieco większą skuteczność leczenia osiąga się po laparoskopowym usunięciu jej ognisk, ale to z kolei może obniżyć rezerwę jajnikową, jeśli ogniska są zlokalizowane w jajnikach i ich usunięcie nie jest możliwe bez osunięcia części tkanki jajnikowej. Tak więc zawsze należy rozważyć korzyści i ryzyko i podjąć indywidualną w danej sytuacji decyzję. Przyjmowanie DHEA podczas blokowania owulacji (jako to się dzieje przy braniu Visanne) wydaje się nie mieć uzasadnienia.

Embriolog nOvum

Powrót do forum