Refundacja leków do IVF-u. Czy wysokie BMI dyskwalifikuje z możliwości skorzystania z programu MZ?

Staramy się z mężem o dziecko. Zostaliśmy zakwalifikowani do Programu rządowego. Wiemy, że od lipca tego roku część leków do stymulacji jest objęta dofinansowaniem, jednak nie wiemy w jakim stopniu i ile trzeba za nie zapłacić w zależności od protokołu (krótki, długi). Czy wysokie BMI (powyżej 32) dyskwalifikuje kobietę z możliwości skorzystania z programu MZ?

Koszt leków do stymulacji jest uzależniony od rodzaju protokołu stymulacyjnego oraz rodzaju preparatu do stymulacji, który przepisze Pani lekarz, tak więc szacunkowy koszt zakupu leków będzie możliwy do ustalenia w chwili, gdy wiadomo będzie w oparciu o który protokół i które leki będzie Pani stymulowana.

BMI nie jest kryterium dyskwalifikującym z programu refundacyjnego, jednak należy pamiętać, że wysokie BMI obniża szansę na uzyskanie ciąży.

Embriolog nOvum

Powrót do forum