Refundowany IVF – co się stało z moimi pozostałymi komórkami?

Jestem w programie in vitro dofinansowanym państwowo. Pobrano mi 14 komórek, 12 dojrzałych i 2 niedojrzale. Zapłodniono 6 i 4 się rozwinęły do stadium blastocyst. Na pytanie czy resztę komórek zamrożono usłyszałam że nie, bo to nie jest refundowane, a koszt mrożenia komórek przewyższa koszt całej procedury. A ustawa nie pozwala na zapłodnienie więcej niż 6 komórek. Czyli co się stało z resztą komórek? zostały wyrzucone? (nie w Państwa klinice). Jestem po dwóch nieudanych transferach. Zostały mi jeszcze 2 zarodki. Jak się nie przyjmą to na nowo mam przechodzić stymulację i oczywiście koszt leków. Jak to jest prywatnie? Reasumując :drożej mnie to wyniesie, i co gorsze 2 razy więcej stresu, i marnowanie komórek. Niedługo rezerwa jajnikowa mi na to nie pozwoli. Proszę o info jak to wygląda prywatnie. Bo na leki wydałam prawie 5 tys. zł w szpitalu.

Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem udzielania świadczeń w ramach refundowanego zabiegu in vitro pacjenci podpisują przed przystąpieniem do Programu refundacji. Podpisując je, zgadzają się na opisane tam zasady postępowania, między innymi na ograniczenie ilości zapładnianych komórek do 6. Pozostałe komórki pacjentka może, ale nie musi, zamrozić, ale na własny koszt (czyli za zamrożenie komórek jajowych musi zapłacić, a skorzystać z nich może dopiero po zakończeniu Programu, czyli po wykorzystaniu wszystkich 3 cykli refundowanych). O to, co stało się z pozostałymi komórkami, proszę dowiadywać się w placówce, w której poddawała się Pani zabiegowi.

W przypadku komercyjnego zabiegu pacjenci pokrywają wszystkie koszty z nim związane –, wizyt lekarskich, badań, wysokospecjalistycznych procedur oraz ewentualnego mrożenia i przechowywania gamet / zarodków. Leki do stymulacji od 1 lipca 2014 będą refundowane, co oznacza znaczne obniżenie kosztów leczenia metodą in vitro.

Embriolog nOvum

Powrót do forum