Wynik prawidłowy kariotypu z wariantem polimorficznym, co to oznacza?

W badaniu cytogenetycznym męża wyszedł wynik prawidłowy z wariantem polimorficznym. Co to oznacza? Czy ma to związek z bardzo mała liczbą plemników w nasieniu męża?

Zazwyczaj taki wynik ocenia się jako prawidłowy i nie jest on niepokojący, niemniej jednak możecie Państwo z wynikami badań cytogenetycznych udać się do lekarza genetyka klinicznego, który przedstawi Państwu konsekwencje wynikające z obecności w kariotypie Pani małżonka polimorfizmu i postara się oszacować szanse na posiadanie przez Państwa zdrowego biologicznego potomstwa.

Embriolog nOvum

Powrót do forum